[5]
Titlu:Considerations Regarding the Mechanism of Electrical Energy Generation in Karpen’s Cells
Autori:Nicolae Vaszilcsin, Dănuţ-Ionel Văireanu
Periodic:Revista de chimie, Bucureşti
An:2015, nr.9 (66)
Pagini:pp. 1293 - 1298
[4]
Titlu:Istoria Universităţii "Politehnica" din Bucureşti
Autor:Ion M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache
Editura:Paideia, Bucureşti
An:2011
Pagini:680 (2 volume)
[3]
Titlu:Şcoala naţională de poduri şi şosele. 125 de ani
Autor:Nicolae St. Noica
Editura:Vremea
An:2010
Pagini:144
[2]
Titlu:Sur la présence des électrons libres en solution. Vérification expérimentale de la dissociation de l'hydrogène dissous en protons et électrons.
Autor:Mathieu Marinesco
Editura:Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris. Serie C: Sciences Chimiques
An:1966, tome 262, p.307
Pagini:4
[1]
Titlu:La diffusion 'Karpen' au contact métal-électrolyte et la thermodynamique.
Autor:Mathieu Marinesco
Editura:Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris. Serie C: Sciences Chimiques
An:1966, tome 262, p.1762
Pagini:4