Elementul galvanic (sau pila electrică sau celula voltaică) este un generator de curent continuu bazat pe transformarea spontană a energiei chimice în energie electrică.
Un element galvanic este alcătuit din două plăci conductoare din materiale diferite (electrozii), introduse într-o soluţie numită electrolit. Cei doi electrozi reprezintă polul pozitiv al sursei de curent (sau catodul), respectiv polul negativ (sau anodul). Într-un circuit electric exterior va circula un curent format din electroni care pornesc din anod şi intră în catod. Dacă vom echivala circulaţia de electroni (sarcini negative) cu o circulaţie de sarcini pozitive în sens opus, atunci aceste sarcini (pozitive) vor ieşi din catod, din terminalul pozitiv, şi vor circula spre terminalul negativ (anodul).
Un exemplu de element galvanic îl constituie un vas cu soluţie de acid sulfuric în care se află două plăci metalice - una de zinc şi cealaltă de cupru; în cazul acestui element galvanic, anodul îl reprezintă placa de zinc, iar catodul este constituit de placa de cupru.
Producerea curentului electric se realizează prin acţiunea chimică a acizilor sau a sărurilor asupra metalelor.