Această pagină se doreşte a păstra informaţii despre măsurătorile efectuate asupra Pilei K de-a lungul timpului. Vom promova ca, în măsura în care va fi posibil, să se realizeze şi alte măsurători asupra unor parametri precum:
• tensiunea în gol;
• curentul în sarcină;
• variaţia tensiunii şi curentului în timp, pe sarcină fixă;
• revenirea tensiunii după îndepărtarea sarcinii.

Se va încerca realizarea unui plan de experimentare care să permită obţinerea maximului de informaţii referitoare la caracteristicile măsurabile ale pilei K.